Sunday, December 4, 2016

51. புள்ளி


மென்மழைக்கு தயாராகும் வானம்,
கல்லூரிக்கு தயாராகும் அவள்,
அலுவலகம் செல்ல தயாராகும் நான்,
நாங்கள் மூவரும் இணையும் புள்ளி காதல் ...

No comments: