Saturday, June 11, 2011

பொழுதுகள்

பின்னிரவு பொழுதுகளில் நிறைவேறாத காதல்,

இளங்காலை பொழுதுகளில் கனவின் மிச்சங்கள்,
முன்னிரவு நேரங்களில் வராத குறுஞ்செய்திகள்,
இளமாலை பொழுதுகளில் பேசாத வார்த்தைகள்,
எல்லா பொழுதுகளும்
உன் இருப்பை நினவுபடுதிக்கொண்டே நகர,
நகராத நம் காதல் மட்டும்
உன் இருப்பை மறக்கசொல்லி
என்னை நகர்த்திக்கொண்டே செல்கிறது...

No comments: